>

 

Blå Lagårn tackar för i år och hälsar alla åter välkomna nästa sommar!

 

Vinnare i Perseruds Byalags konstlotteri 2017 är:

1 - 598, 2 - 1224, 3 - 221, 4 - 1125, 5 - 86, 6 - 1300, 7 - 991, 8 - 1009, 9 - 82,

10 - 1270, 11 - 906, 12 - 1063, 13 - 1220, 14 - 889, 15 - 1335

 

Blå Lagårn tackar alla utställare som har skänkt alster till lotteriet. Ett stort tack riktas också till alla besökare som har gjort årets utställning till en sporre att öppna igen 2018. Väl mött och ha en god vinter!

 

 

Kontakt: Det går även att ringa 070-3840059 (Kristina Bergström) om det är svårt att nå någon på 076-7735003 (Ulf Dahlin).